Kalendervisning:

Uke 32, 06.8.2018 - 12.8.2018

Uke 33, 13.8.2018 - 19.8.2018

Uke 34, 20.8.2018 - 26.8.2018

Uke 35, 27.8.2018 - 31.8.2018

Uke 37, 10.9.2018 - 16.9.2018

10.9 - 09:00
14.9 - 15:00
Dag 1
10.9 - 09:00
14.9 - 15:00
Dag 2
10.9 - 09:00
14.9 - 15:00
Dag 3
10.9 - 09:00
14.9 - 15:00
Dag 4
10.9 - 09:00
14.9 - 15:00
Dag 5

Uke 38, 17.9.2018 - 23.9.2018

18.9 - 12:30
19.9 - 13:00
Dag 1

Saemien lidteratuvrebiejjieh 2018

Saemiedigkien gærjagåetie rååresjimmesne Saemien tjaelijesiebrine saemien lidteratuvrebiejjide böörede Saemiedigkesne Karasjohkesne skïereden 18. jïh 19. b. 2018.

Les mer
18.9 - 12:30
19.9 - 13:00
Dag 2

Saemien lidteratuvrebiejjieh 2018

Saemiedigkien gærjagåetie rååresjimmesne Saemien tjaelijesiebrine saemien lidteratuvrebiejjide böörede Saemiedigkesne Karasjohkesne skïereden 18. jïh 19. b. 2018.

Les mer

Uke 39, 24.9.2018 - 30.9.2018

Uke 40, 01.10.2018 - 07.10.2018

Uke 41, 08.10.2018 - 14.10.2018

Uke 47, 19.11.2018 - 25.11.2018

19.11 - 09:00
23.11 - 15:00
Dag 1
19.11 - 09:00
23.11 - 15:00
Dag 2
19.11 - 09:00
23.11 - 15:00
Dag 3
19.11 - 09:00
23.11 - 15:00
Dag 4
19.11 - 09:00
23.11 - 15:00
Dag 5

Uke 49, 03.12.2018 - 09.12.2018

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!