Kalendervisning:

Uke 17, 24.4.2017 - 30.4.2017

Uke 18, 01.5.2017 - 07.5.2017

02.5 - 14:10

Høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité

Sametingspresident Vibeke Larsen og sametingsråd Lars Filip Paulsen møter i åpen høring på Stortinget om kommunereformen og regionreformen.

Les mer
02.5 - 14:30

Møte med Stortingets kommunal- og forvaltningskomité

Sametingspresident Vibeke Larsen og sametingsråd Lars Filip Paulsen møter kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om å få utarbeidet og lagt frem en stortingsmelding om sørsamisk språk, kultur og næring.

Les mer

Uke 19, 08.5.2017 - 14.5.2017

Uke 20, 15.5.2017 - 21.5.2017

16.5 - 09:00

Tjåanghkoe Snåasen tjïeltine

Saemiedigkieraerie Lars Filip Paulsen tjïelten åejvieladtjeraeriem Snåasen tjïeltesne gaavnesnee juktie aamhtesh guektiengïeleldh reeremen bïjre digkiedidh.

Les mer

Uke 22, 29.5.2017 - 31.5.2017

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!