Møte i Sametingets klagenemnd - Karasjok

09.10 - 15:00
10.10 - 15:00

Møte i Sametingets klagenemnd på Sametinget i Karasjok. Møtet starter onsdag 09.10.19, kl. 15.00 og avsluttes torsdag 10.10.19, kl. 15.00.

Saksliste:

017/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
018/19 Rammene for Sametingets klagenemnd
019/19 Klage i sak HE 178/18 Isak N P Eira, Kautokeino kommune - Næringsavtale for duodji 2018
020/19 Klage i sak HE 051/19 Filbmagoahti AS, Kautokeino kommune - Kreative næringer 2019 - Investeringer
021/19 Klage i sak RG 004/19 Sikku Media, Kautokeino kommune - Språkprosjekter 2019 - Konseptplanlegging
022/19 Klage i sak HE 030/19 Orus Moments AS, Alta kommune - Samisk reiseliv 2019 - Etablerertilskudd 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!