Møte i Sametingets kontrollutvalg – Oslo

26.6 - 09:00

Møte i Sametingets kontrollutvalg. Møtet avholdes på Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gt. 4, Oslo – onsdag 26.06.19 – kl. 0900 – 1500.

Saksliste:

07/19 Innkalling og godkjenning av saksliste
08/19 Regnskapsoversikt pr. 31.05.19 Administrasjonen legger fram regnskapsoversikten
09/19 Søstrene Åsjord AS – framlegg av bestilling (BS 01/19) – Samiske hovedorganisasjoner – direkte tilskudd.
10/19 Søstrene Åsjord AS – framlegg av bestilling (BS 02/19) – Sametingets ressursbruk
11/19 Søstrene Åsjord AS – framlegg av bestilling (BS 06/19) – Reindriftsstyret – oppnevning av representanter
12/19 Søstrene Åsjord AS – nye bestillinger:
           BS 03/19 – Sametingets årsregnskap 2018
           BS 04/19 – Sametingsrådets møtebøker 2018
           BS 05/19 – Sametingets klagenemndas møtebøker 2018
           BS 07/19 – Riksrevisjonene beretning om årsregnskapet 2018
13/19 Eventuelt
Til orientering:
- Riksrevisjonens rapport – revisjonsrapport for 2018 om begrunnelse av tilskuddsvedtak i sametingsrådet og Sametingets klagenemnd
- Riksrevisjonens rapport – revisjonsrapport om sametingsrådets styringssystem for måloppnåelse

Lunsj    1200 – 1230                

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!