Møte i Sametingets kontrollutvalg – Oslo

10.10 - 09:00
11.10 - 15:00

Møte i Sametingets kontrollutvalg avholdes på Scandic Victoria, Rosenkrantz gt. 13, Oslo – torsdag 10.10.19 og fredag 11.10.19 – kl. 0900 – 1500.

Saksliste:

13/19 Innkalling og godkjenning av saksliste
14/19 Regnskapsoversikt pr. 30.09.19 Administrasjonen legger fram regnskapsoversikten
15/19 Søstrene Åsjord AS – framlegg av bestilling (BS 03/19) – Sametingets årsregnskap for 2018
16/19 Søstrene Åsjord AS – framlegg av bestilling (BS 04/19) – Sametingsrådets møtebøker for 2018
17/19 Søstrene Åsjord AS – framlegg av bestilling (BS 05/19) – Sametingets klagenemndas møtebøker for 2018
18/19 Søstrene Åsjord AS – ny framlegg av bestilling (BS 06/19) – reindriftsstyret – oppnevning av medlemmer
19/19 Søstrene Åsjord AS – framlegg av bestilling (BS 07/19) – Riksrevisjonens beretning for 2018
20/19 Eventuelt, Møtedatoer 2020

Til orientering:

Fredag 11.10.19 – kl. 0900: Sametingsrådet informerer om arbeidet med Riksrevisjonens rapport om sametingsrådets styringssystem for måloppnåelse

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!