Møte om luftambulansetjenesten

15.1 - 15:00

Sametingsråd Silje Karine Muotka møter ekspertgruppa for luftambulansetjenesten i Alta 15. januar.

Helse- og omsorgsdepartementet har oppnevnt en ekspertgruppe som skal utrede modeller for framtidig drift av den operative delen av luftambulansetjenesten.

Det framgår av mandatet at ekspertgruppa skal sikre god involvering av relevante aktører i arbeidet. Som et ledd i dette arbeidet vil gruppa holde ett møte i hver helseregion der relevante regionale aktører blir invitert til å holde innlegg knyttet til utvalgets mandat. De skal ha møte i Alta 15.1 med ulike aktører, deriblant Sametinget.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!