29.5 - 09:00
02.6 - 15:30

Komitémøtene starter mandag 29. mai kl. 09.00 og avsluttes tirsdag 30. mai innen kl. 17.00.
Plenumsmøtet starter onsdag 31. mai kl. 09.00 og avsluttes fredag 2. juni innen kl. 15.00.

Her ser du sakspapirene.

Forslag til saksliste:

12/17 Konstituering
13/17 Sametingsrådets beretning om virksomheten
14/17 Kunngjøring av nye saker
15/17 Spørsmål til Sametingsrådet
16/17 Sametingsmelding om duodji
17/17 Overordnet del – verdier og prinsipper, Sametingsrådets redegjørelse om ny generell del til Læreplanverket
18/17 Sametingets kontrollutvalg – årsmelding 2016
19/17 Sametingets reviderte budsjett 2017
20/17 Strategier for rovviltpolitikken
21/17 sjølaksefisket i samiske områder
22/17 Nytt bygg til Saemien Sijte
23/17 Sametingets forretningsorden – endring
24/17 Kjøreregler for Sametingets fagkomiteer – revidering
25/17 Reglement for Sametingets politikse nivå – endring
26/17 Møteplan for Sametingets komité- og plenumsmøter 2018
27/17 Stipend for høyere utdanning
28/17 Forvaltningsplan for automatisk freda samiske bygninger
29/17 Årsmelding 2016 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter 

Saksordførere og skyggesaksordførere til oppvekst-, omsorg- og utdanningskomitemøtet og plenumsmøtet:

- Sak 22/17 Nytt bygg til Saemien Sijte: Saksordfører: Ellinor Marita Jåma (ÅSG), skyggesaksordfører: Johan Vasara (Ap)
- Sak 27/17 Stipend for høyere utdanning: Saksordfører: Nils Ante Eira (H), skyggesaksordfører: Tor Gunnar Nystad (NSR)
- Sak 29/17 Årsmelding 2016 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter: Saksordfører: Christina Henriksen (NSR/SÁB), skyggesaksordfører: Ragnhild M. Aslaksen (Ap)

Saksordførere og skyggesaksordførere til plan- og finanskomitemøtet og plenumsmøtet:

- Sak 19/17 Sametingets reviderte budsjett 2017: Saksordfører: Knut Store (Ap), skyggesaksordfører: Anita P. Ravna (NSR)
- Sak 23/17 Sametingets forretningsorden - endring: Saksordfører: Toril Bakken Kåven (NKF), skyggesaksordfører: Hartvik Hansen 
- Sak 24/17 Kjøreregler for Sametingets fagkomiteer - revidering: Saksordfører: Ann Mari Thomassen (NSR), skyggesaksordfører: Ellen Kristina Saba (H)
- Sak 25/17 Reglement for Sametingets politiske nivå - endring: Saksordfører: Henrik Olsen (NSR),
skyggesaksordfører: Geir Johnsen (Ap)
- Sak 26/17 Møteplan for Sametingets komité- og plenumsmøter 2018: Saksordfører: Thomas Åhren (NSR), skyggesaksordfører: Aud Marthinsen (Frp)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!