Stïeresne sesjovnesne EN:n ihkuve forumisnie aalkoealmetjeaamhtesidie New Yorkesne

16.4 - 09:00
20.4 - 15:00

16. våhkoen (16. -20.04)  Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo lea stïeresne  17. sesjovnesne EN:n ihkuve forumisnie aalkoealmetjeaamhtesidie, mij öörnesåvva EN:n åejviejarngesne  New Yorkesne 16.- 27.04.2018. Daan jaepien teema lea  “Indigenous peoples’ collective rights to lands, territories and resources”.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!