Tjåanghkoe Saemiedigkien voereseraeresne

12.2 - 09:00
13.2 - 16:00

Saemiedigkien voereseraerie tjåanghkoem åtna Divtasvuodnesne goevten 12. – 13. b. 2019. Tjåanghkoe lea Árran julevsaemien jarngesne.

Govlehtallije: seniorraeriestæjja Inga Margrethe Eira Bjørn, 78 48 42 21

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!