Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2020

14.1.2020
Last ned

Sametingets handlingsplan for læremiddelutvikling 2020-2023. Vedtatt av Sametinget 04.12.19, sak SR 048/19.

2019

16.12.2019
Last ned

Sametingets budsjett 2020. Vedtatt 5. desember 2019, sak 52/19

12.12.2019
Last ned

Eierskapsavtale knytta til kildekode og infrastrukturelementer for samisk språkteknologi mellom UiT Norges arktiske universitet og Sametinget

05.12.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Lulesamisk språkmedarbeider (Ref. 19/4846)

06.11.2019
Last ned

Sametingets budsjett 2020 - sametingsrådets forslag til innstilling

22.10.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Konsulent - Kommunikasjon (Ref. 19/4210)

11.10.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler - Rettigheter og internasjonale saker (Ref. 19/4119)

08.10.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler - Barnehageseksjonen (Ref. 19/1421)

06.10.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler - Budsjett og samordning - 2.gangs kunngjøring (Ref. 19/3165)

30.9.2019
Last ned

Agreement between Walt Disney Animation Studios and the Sámi people

15.9.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Prosjektmedarbeider SáMOS - administrativ, 2. gangs utlysning

11.8.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler budsjett og samordning (Ref. 19/3165)

11.8.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Prosjektmedarbeider SáMOS - administrativ (Ref. 19/3168)

11.8.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Prosjektmedarbeider SáMOS - faglig (Ref. 19/3167)

11.8.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler helse (Ref. 19/3284)

04.7.2019
Last ned

Sametingsrådets redegjørelse om joik og samisk musikk 2019

25.6.2019
Last ned

Vedtatt av sametingsrådet 25.06.19

19.6.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Arkeolog

17.6.2019
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms fylkeskommune 2019-2020

07.6.2019
Last ned

Saemiedigkieraerien mïrrestallemepolitihkeles reektestimmie giehpiedamme funksjovnemaahtoen bïjre

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!