Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2019

11.8.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler budsjett og samordning (Ref. 19/3165)

11.8.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Prosjektmedarbeider SáMOS - administrativ (Ref. 19/3168)

11.8.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Prosjektmedarbeider SáMOS - faglig (Ref. 19/3167)

11.8.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler helse (Ref. 19/3284)

04.7.2019
Last ned

Sametingsrådets redegjørelse om joik og samisk musikk 2019

19.6.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Arkeolog

17.6.2019
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms fylkeskommune 2019-2020

05.6.2019
Last ned

Vedtatt 5. juni 2019
Sak 22/19

27.5.2019
Last ned

Revisjonsrapport for 2018 om begrunnelse av tilskuddsvedtak i sametingsrådet og Sametingets klagenemnd, offentlig fra 27. mai

24.5.2019
Last ned

Revisjonsrapport om sametingsrådets styringssystem for måloppnåelse

13.5.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler næringsutvikling (Ref. 19/2008)

09.5.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Kommunikasjonsrådgiver - Fast stilling (Ref. 19/1853)

09.5.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Kommunikasjonsrådgiver - Vikariat (Ref. 19/1775)

09.5.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler - Økonomi (Ref. 19/2013)

09.5.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Feltarbeid - Sommerjobb (Ref. 19/1774)

09.5.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Sommerjobb som guide (Ref. 19/1670)

09.5.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Fagleder - Næringsseksjonen (Ref. 19/1865)

26.3.2019
Last ned

Vedtatt av sametingsrådet 26.03.19, sak SR 065/19

25.3.2019
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Alta kommune og Sametinget, underskrevet 25.3.19

21.3.2019
Last ned

Saemiedigkien vuelkemepolitihke. Nænnoestamme åvtehkedåehkesne 07.03.2019. Nænnoestamme stoerretj åanghkoe ståvroste 21.03.2019

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!