Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2017

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Sosialistisk Venstreparti (SV)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Šiella

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 5 Vesthavet: Senterpartiet (Sp)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 4 Gáisi: Jiehkkevárri

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Samefolkets parti (SfP)

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 3 Nordre: Fremskrittspartiet (Frp)

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 3 Nordre: Nordkalottfolket

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 3 Nordre: Norske Samers Riksforbund (NSR)

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 3 Nordre: Senterpartiet (Sp)

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 5 Vesthavet: Norske Samers Riksforbund (NSR)

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 6 Sørsamisk: Senterpartiet (Sp)

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 7 Sør-Norge: Samefolkets Parti (SfP)

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 7 Sør-Norge: Senterpartiet (Sp)

29.3.2017
Last ned

Listeforslag  1 Østre: Samenes Folkeforbund (SFF)

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 1 Østre: Arbeiderpartiet (Ap)

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 1 Østre: Árja

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 4 Gáisi: Arbeiderpartiet (Ap)

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 4 Gáisi: Senterpartiet (Sp)

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Árja

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Senterpartiet (Sp)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!