Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2017

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 4 Gáisi: Høyre (H)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 4 Gáisi: Samenes Folkeforbund (SFF)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 5 Vesthavet: Høyre (H)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 6 Sørsamisk: Høyre (H)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 6 Sørsamisk: Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 6 Sørsamisk: Norske Samers Riksforbund (NSR)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 7 Sør-Norge: Høyre (H)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 7 Sør-Norge: Nordkalottfolket

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Ávjovári Johttisápmelaččaid listu 

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Fastboendes Liste 

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Fastboendes liste på Sametinget

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Arbeiderpartiet (Ap)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Sosialistisk Venstreparti (SV)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Šiella

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 5 Vesthavet: Senterpartiet (Sp)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 4 Gáisi: Jiehkkevárri

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Samefolkets parti (SfP)

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 3 Nordre: Fremskrittspartiet (Frp)

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 3 Nordre: Nordkalottfolket

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 3 Nordre: Norske Samers Riksforbund (NSR)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!