Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2017

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 3 Nordre: Árja

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 3 Nordre: Arbeiderpartiet (Ap)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 4 Gáisi: Fremskrittspartiet (Frp)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 4 Gáisi: Árja

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 4 Gáisi: Norske Samers Riksforbund (NSR)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 5 Vesthavet: Árja

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 5 Vesthavet: Samenes Folkeforbund (SFF)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 5 Vesthavet: Fremskrittspartiet (Frp)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 7 Sør-Norge: Norske Samers Riksforbund (NSR)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 7 Sør-Norge: Árja

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 7 Sør-Norge: Fremskrittspartiet (Frp)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 7 Sør-Norge: Arbeiderpartiet (Ap)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 6 Sørsamisk: Arbeiderpartiet (Ap)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 6 Sørsamisk: Fremskrittspartiet (Frp)

09.3.2017
Last ned

Sametingets årsmelding 2016

07.3.2017
Last ned

Rapport: «Om du tør å spørre, tør folk å svare» Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn

06.3.2017
Last ned

Regional analyse for samisk område 2016 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, utdanning og scenarier

26.2.2017
Last ned

Bïevnesh jïjtsistie vaarjelamme saemien gåetiej bïjre

05.2.2017
Last ned

Norge, Sverige og Finland har avsluttet forhandlingene om en nordisk samekonvensjon. Forhandlingslederne vedtok den fremforhandlede konvensjonsteksten 13. januar 2017. Forslaget er nå til behandling hos landenes regjeringer og sameting. Les mer

30.1.2017
Last ned

Sametingspresident Vibeke Larsen og de øvrige medlemmene av Sametingsrådet har definert og fordelt de politiske ansvarsområdene mellom seg. Her finner du hvilke rådsmedlemmer som har ansvar for hvilke politiske områder.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!