Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2017

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 4 Gáisi: Senterpartiet (Sp)

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Árja

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Senterpartiet (Sp)

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 1 Østre: Senterpartiet (Sp)

29.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 5 Vesthavet: Arbeiderpartiet (Ap)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 1 Østre: Norske Samers Riksforbund-Samefolkets parti (NSR-SfP)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 1 Østre: Fremskrittspartiet (Frp)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Fremskrittspartiet (Frp)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 3 Nordre: Árja

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 3 Nordre: Arbeiderpartiet (Ap)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 4 Gáisi: Fremskrittspartiet (Frp)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 4 Gáisi: Árja

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 4 Gáisi: Norske Samers Riksforbund (NSR)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 5 Vesthavet: Árja

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 5 Vesthavet: Samenes Folkeforbund (SFF)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 5 Vesthavet: Fremskrittspartiet (Frp)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 7 Sør-Norge: Norske Samers Riksforbund (NSR)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 7 Sør-Norge: Árja

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 7 Sør-Norge: Fremskrittspartiet (Frp)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 7 Sør-Norge: Arbeiderpartiet (Ap)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!