Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2016

09.6.2016
Last ned

Vedtatt i Sametingets plenum juni 2016

08.6.2016
Last ned

Sametingets reviderte budsjett 2016 Vedtatt 09.06.2016

12.4.2016
Last ned

Riektačállinrávvagat

02.3.2016
Last ned

Sametingets årsmelding 2015

28.2.2016
Last ned

- Rapport fra Sametingets arbeidsgruppe for utmark, 29. februar 2016.

14.2.2016
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Sametinget

14.2.2016
Last ned

Sametingsmelding om reindrift

24.1.2016
Last ned

Lokal forvaltning av nasjonalparker og større verneområder 

24.1.2016
Last ned

Samiske fjøsgammer i Nordre-Nordland og Sør-Troms - Identifisering, tilstandsvurdering og tiltaksplanlegging. Et samarbeidsprosjekt mellom Várdobáiki museum og Norsk Kulturminnefond

24.1.2016
Last ned

Perspektiver til fremtidig areal- og miljøpolitikk i Sápmi

24.1.2016
Last ned

Sametingsmelding om solidaritet og internasjonalt arbeid

24.1.2016
Last ned

Kommentert samisk statistikk 2016

2015

28.12.2015
Last ned

Valgmanntall kommunefordeling 2015

22.12.2015
Last ned

Inventering og registrering av samiske kulturminner i Sør-Skars og deler av Nord-Vigelen, Tydal

02.12.2015
Last ned

Sametingets budsjett 2016

02.11.2015
Last ned

Dette reglementet er vedtatt av Sametingets møtelederskap den 18.12.2006 og revidert av
plenumsledelsens i møte 03.11.2015.

20.10.2015
Last ned

Samarbeidsavtale Tråante 2017

25.9.2015
Last ned

Vedtatt i Sametingets plenum 25.09.15

15.9.2015
Last ned

Utredning. Kommunereformen og samiske interesser

07.8.2015
Last ned

Avtale mellom Bodø kommune og Sametinget 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!