Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2016

24.1.2016
Last ned

Sametingsmelding om solidaritet og internasjonalt arbeid

24.1.2016
Last ned

Kommentert samisk statistikk 2016

2015

28.12.2015
Last ned

Valgmanntall kommunefordeling 2015

22.12.2015
Last ned

Inventering og registrering av samiske kulturminner i Sør-Skars og deler av Nord-Vigelen, Tydal

02.12.2015
Last ned

Sametingets budsjett 2016

02.11.2015
Last ned

Dette reglementet er vedtatt av Sametingets møtelederskap den 18.12.2006 og revidert av
plenumsledelsens i møte 03.11.2015.

20.10.2015
Last ned

Samarbeidsavtale Tråante 2017

25.9.2015
Last ned

Vedtatt i Sametingets plenum 25.09.15

15.9.2015
Last ned

Utredning. Kommunereformen og samiske interesser

07.8.2015
Last ned

Avtale mellom Bodø kommune og Sametinget 

02.6.2015
Last ned

Sametingets reviderte budsjett 2015

05.3.2015
Last ned

Sametingets årsmelding 2014

24.1.2015
Last ned

Kommentert samisk statistikk 2015

2014

04.12.2014
Last ned

Sametingets budsjett 2015

09.10.2014
Last ned

Sametingets handlingsplan for utvikling av læremidler 2015- 2018

10.9.2014
Last ned

I forbindelse med Sametingets språkkampanje ”Snakk samisk te mæ” er det gitt ut en lommeparlør med hverdagslige ord og fraser både på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, oversatt til norsk.

04.6.2014
Last ned

Sametingets reviderte budsjett 2014

05.3.2014
Last ned

Sametingets årsmelding 2013

19.2.2014
Last ned

Den fjerde sameparlamentarikerkonferanse 20. februar 2014 i Ubmeje/Umeå, der representanter fra sametingene i Finland, Norge og Sverige, samt representanter for samiske organinasjoner i Russland deltar, har besluttet å gi følgende felles uttalelse.

24.1.2014
Last ned

Kommentert samisk statistikk 2014

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!