Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

1991

24.2.1991
Last ned

Møtebok 1/91

1990

09.12.1990
Last ned

Møtebok 4/90

02.10.1990
Last ned

Møtebok 3/90

11.6.1990
Last ned

Møtebok 2/90

13.2.1990
Last ned

Møtebok 1/90

1989

15.10.1989
Last ned

Møtebok 1/89

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!