Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2017

02.5.2017
Last ned

Logo: Sør - farge asymmetrisk (png)

02.5.2017
Last ned

Logo: Lule - farge asymmetrisk (png)

26.4.2017
Last ned

Offentlig søkerliste - Feltledere

26.4.2017
Last ned

Offentlig søkerliste - Feltassistenter

26.4.2017
Last ned

Offentlig søkerliste - kommunikasjonsrådgiver

24.4.2017
Last ned

Utviklingen i duodjinæringen. Økonomisk rapport 2015
TFoU-rapport 2017:4

18.4.2017
Last ned

Geir Ulfsteins rapport om Nordisk samekonvensjon

18.4.2017
Last ned

Hans Danelius sine vurderinger om Nordisk samekonvensjon

18.4.2017
Last ned

Rauna Kuokkanens rapport om Nordisk samekonvensjon

18.4.2017
Last ned

Mattias Åhréns rapport om Nordisk samekonvensjon

18.4.2017
Last ned

Martin Scheinins rapport om Nordisk samekonvensjon

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 4 Gáisi: Samenes Folkeforbund (SFF)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 5 Vesthavet: Høyre (H)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 6 Sørsamisk: Høyre (H)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 6 Sørsamisk: Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 6 Sørsamisk: Norske Samers Riksforbund (NSR)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 7 Sør-Norge: Høyre (H)

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 7 Sør-Norge: Nordkalottfolket

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Ávjovári Johttisápmelaččaid listu 

30.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Fastboendes Liste 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!