Kontakt Sametinget

Alle Sametingets kontorer, ansatte og politikere

Mikkel Eskil Mikkelsen / Vuodnabat Mihkkil

Mikkelsen, Mikkel Eskil.jpg

Raerielïhtsege
Krirrie: NSR

Politihkeles dïedtesuerkieh

Healsoe jïh sosijaale

Byjjenimmie, ööhpehtimmie jïh dotkeme

Maanagïerte

Mïrrestalleme

Saemien statistihke

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!