Silje Karine Muotka

Muotka, Silje Karine.jpg

Raerielïhtsege
Krirrie: NSR

Politihkeles dïedtesuerkieh

Mineraale jïh FeFo

Jieleme

Areaale, byjrese jïh klijma, Energije

Regionaale-  jïh staarepolitihke

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!