Kontakt Sametinget

Alle Sametingets kontorer, ansatte og politikere

Arthur Tørfoss

Tørfoss, Arthur.jpg

Dåehkieåvtehke. Lïhtsege jieleme- jïh kultuvremoenehtsisnie, lïhtsege gïehtjedimmiemoenehtsisnie
Krirrie: Evtiedimmiekrirrie
Veeljemegievlie: Noerhte

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!