Kontakt Sametinget

Alle Sametingets kontorer, ansatte og politikere

Kåre Olli

Olli, Kåre.jpg

Lïhtsege stoerretjåanghkoeståvrosne, lïhtsege byjjenimmie-, hokse- jïh ööhpehtimmiemoenehtsisnie
Krirrie: Krirriepolitihkeles ovjearohke
Veeljemegievlie: Ávjovárri

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!