Kontakt Sametinget

Alle Sametingets kontorer, ansatte og politikere

Márjá-Liissá Partapuoli

Partapuoli, Marja Liisa.jpg

Åvtehke byjjenimmie-, hokse- jïh ööhpehtimmiemoenehtsisnie, lïhtsege Saemien parlamentarihkeles raeresne
Krirrie: NSR/SáB
Veeljemegievlie: Luvlie

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!