Kontakt Sametinget

Alle Sametingets kontorer, ansatte og politikere

Ronny Wilhelmsen

Wilhelmsen, Ronny.jpg

Dåehkieåvtehke, Mubpieåvtehke soejkesje- jïh finansemoenehtsisnie, lïhtsege veeljememoenehtsisnie, lïhtsege Saemien parlamentarihkeles raeresne
Krirrie: Barkijekrirrie
Veeljemegievlie: Noerhte

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!