Kontakt Sametinget

Alle Sametingets kontorer, ansatte og politikere

Tom Sottinen

Sottinen, Tom.jpg

Stoerretjåanghkoen åvtehke. Lïhtsege soejkesje- jïh finansemoenehtsisnie
Krirrie: Barkijekrirrie
Veeljemegievlie: Luvlie

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!