Kontakt Sametinget

Alle Sametingets kontorer, ansatte og politikere

Tor Gunnar Nystad

Nystad, Tor Gunnar.jpg

Mubpieåvtehke stoerretjåanghkoeståvrosne, lïhtsege soejkesje- jïh finansemoenehtsisnie, lïhtsege Saemien parlamentarihkeles raeresne
Krirrie: NSR
Veeljemegievlie: Åarjel-Nöörje

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!