Kontakt Sametinget

Alle Sametingets kontorer, ansatte og politikere

Toril Bakken Kåven

Kåven, Torill Bakken.jpg

Dåehkieåvtehke. Lïhtsege soejkesje- jïh finansemoenehtsisnie, lïhtsege veeljememoenehtsisnie
Krirrie: Nordkalottfolket
Veeljemegievlie: Noerhte

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!