Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet. For tiden har vi ledige kontorer i Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Skånland, Snåsa og Tysfjord.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære arbeidsoppgaver er saksbehandling, læreplanarbeid, forvaltning av tilskudd til læremidler og politikkutvikling innenfor opplæringssektoren. I tillegg kan stillingen bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves utdanning fra høgskole/universitet, minimum bachelornivå, hovedsakelig innen opplæringssektoren. Arbeidserfaring fra grunnopplæringen, og kjennskap til grunnskolesystemet vektlegges. Kompetanse i samisk språk, både muntlig og skriftlig er et krav.

Videre vektlegges:

  • Kunnskap om samiske samfunnsforhold
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Evne til selvstendig og målrettet arbeid

Søkere som kan lule- og sørsamisk, og menn oppfordres til å søke.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

  • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
  • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
  • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
  • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

31.01.2019

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!