Arbeidssted er ett av Sametingets kontorsteder, med forbehold om ledig kontorkapasitet ved stedet. For tiden har vi ledige kontorer i Karasjok, Nesseby, Snåsa og Tysfjord.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære arbeidsoppgaver er oppfølging og utvikling av kulturinstitusjonene underlagt Sametinget generelt og de samiske museene spesielt. Dernest politikkutvikling og -oppfølging, faglig utvikling av museumssektoren i Sametinget, samt andre fagområder knyttet til Sametingets kultursatsing. Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av en person med utdanning fra høgskole/universitet tilsvarende masternivå, hovedsakelig innen samfunnsfag eller fagområder knyttet til kultursektoren. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om utdanning på masternivå, dog minimum bachelornivå. Erfaring fra kulturinstitusjoner generelt og museer spesielt, og/eller offentlig forvaltning innen kulturfeltet vil bli vektlagt.Kompetanse i samisk språk, både muntlig og skriftlig vektlegges.

 • Kunnskap om samiske samfunnsforhold
 • Gode faglige kvalifikasjoner
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Serviceinnstilling

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvring tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist

05.06.2018

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!