Saemiedigkiegåetie

Majesteete Gånka Harald V. saemiedigkiegåetiem Karasjohkesne byögkeleslaakan rïhpesti gålkoen/rahkan  2.b. 2000. Saemiedigkiegåetie saemiej almetjeveeljeme krirriem jïh reeremem Saemiedægkan Nöörjesne tjeekie.

sametingsbygning.jpg

Foto: Denis Caviglia

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!