Gi innspill – skisser til nye læreplaner på studieforberedende

Lese og gi innspill på tidlige læreplanskisser for fag som elevene velger på Vg2 og Vg3 studieforberedende. Frist for å gi innspill er 2. desember 2019.

Ođas | Almmuhuvvon

Utdanningsdirektoratet og Sametinget har en åpen prosess når vi utvikler læreplaner og ønsker å involvere alle dere som er interessert i innholdet i opplæringen. Det betyr at dere får lese tidlige skisser som læreplangruppene fortsatt jobber med. Vi ber om innspill underveis slik at vi får bedre tid til å vurdere tilbakemeldingene fra dere og gjøre endringer. Nå nærmer det seg sluttfrist på å gi innspill.

Sametinget har ansvaret for utvikling av fagene Samisk visuell kultur og Samisk historie og samfunn, valgfritt programfag på videregående.

Skissene viser:

  • Om faget – den innledende delen av læreplanen
  • Kjerneelementer – sentralt innhold i faget

Vi er spesielt opptatt av å få tilbakemeldinger på kjerneelementene. Kjerneelementene skal ramme inn det mest betydningsfulle elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget. Kjerneelementene spiller derfor en sentral rolle i det videre arbeidet læreplanene og innholdet i fagene.

De samiske fagene får ikke så mange innspill underveis, og Sametinget ser det som meget viktig at de samiske fagene får innspill fra alle dere som er interessert i fagene.

Gi innspill på Utdanningsdirektoratets side:

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!