Gir støtte til Sirpmá skuvla

Sametingsrådet gir støtte på 400 000 kroner til Tana kommunes skoleutviklingsprosjekt i Sirpmá skuvla, som omhandler samisk språkutvikling og tilpassing av læreplaner til ett skoletilbud på tvers av den norsk-finske landegrensen.

Ođas | Almmuhuvvon

Formålet med prosjektet er å arbeide for å etablere felles grenseoverskridende samisk skoletilbud, å utarbeide nye sosiale nettverk og styrke fellesskapsfølelsen mellom de to skolene Sirpmá skuvla i Tana kommune og Ohcejoga skuvla/Utsjok skole i Finland.

DSC_1847.JPG

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

FOTO | Foto: Åse M.P. Pulk/Sametinget

– Det er viktig med nordisk samarbeid på opplæringsfeltet, og vi ser nytten i å samarbeide på nordisk nivå om en felles skolepolitikk med grunnlag i samisk språk og samiske verdier, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Med bakgrunn i dette har Sametinget i 2017 iverksatt et prosjekt der Sametinget sammen med samiske foreldre/foresatte og skolefaglige aktører i Finland og Sverige, arbeider med å skaffe innsikt i hvilke skolepolitiske utfordringer samer i Finland og Sverige har og hvordan man i fellesskap kan samarbeide om samiske skoletilbud. Dette prosjektet er videreført i 2018.

– Sametingsrådet ser at Tana kommunes prosjekt har overføringsverdi for eventuelle andre grenseoverskridende samarbeidsprosjekter om samisk opplæring. Vi ser også som mulig at Sametinget kan dra nytte av informasjon og erfaringer fra prosjektet, og at dette kan ha overføringsverdi for vårt prosjekt der vi videreutvikler grenseskolesamarbeid, sier Mikkelsen.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, mob. +47 917 42 161, eller på epost: mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!