PRM: Sametingsrådet støtter enda et språkprosjekt i Alta

Sametingsrådet har bevilget 300.000 kroner til Holmen gårds- og naturbarnehage i Alta.

Ođas | Almmuhuvvon

Holmen gårds- og naturbarnehage er en privat barnehage i Alta kommune, som ønsker å bli en barnehage som jobber for å implementere og utvikle barns møte med samisk språk og kultur.

- Det er gledelig at Sametinget kan fortsette å være bidragsyter til å styrke samiske barns språkutvikling. Det er viktig at barnehagebarn får samisk språkstimulanse i så tidlig alder som mulig, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Holmen gårds- og naturbarnehage fikk i 2017 tilskudd til prosjektet «Språkressurs». Målet var å gi de samiske barna samiskspråklig støtte i daglige aktiviteter og lek i barnehagen, og gi kjennskap til samisk kultur og samisk språk til alle barna i barnehagen. Prosjektmidlene ga barnehagen mulighet til å  ansette en samisktalende ressurs i 50% stilling. Prosjektet har vært vellykket. I tilbakemeldinger fra foreldrene i barnehagen, sier blant annet en av foreldrene at barnet bruker mer samisk hjemme de dagene den samisktalende språkressursen har vært i barnehagen.

I deres nye prosjekt i 2020 «Videreførelse av samisk språkprosjekt», vil de endre kulturen i barnehagen slik at samisk kultur og det samiske språket kvalitetsmessig blir en del av barnehagens hverdag. Barnehagen skal ansette en samisktalende ressurs i 100% stilling, som skal arbeide med barnegruppa, vurdere arbeidet opp mot relevant teori, dokumentere arbeidet og veilede personalet.

- Det er positivt for alle, både for barna, foreldre og barnehageansatte at det samiske språket får den statusen den fortjener i en norskdominert barnehagehverdag, sier Mikkelsen.

Sametingsrådet bevilger 300.000 kroner til prosjektet fra tilskuddsordningen Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, tlf. +47 917 42 161.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!