PRM: Tana kulturskole/sámi mánáidteáhter får støtte til utviklingsprosjekt

Sametingsrådet gir 150 000 kroner i støtte til barneteatergruppa Sámi mánáidteáhter i Tana kulturskole. De har et utviklingsprosjekt som har som mål å kunne tilby kulturtilbud av høy kvalitet til barn og unge.

Ođas | Almmuhuvvon

– Sámi mánáidteáhter i Tana er allerede et godt tilbud til barn og unge og har i alle år hatt fokus på samisk kunst, kultur og språk i sine tilbud. Det er gledelig å se at de nå ønsker å utvikle seg enda mer ved å øke kompetansen sin faglig, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

IMG_E3410.JPG

Sametingsråd Silje Karine Muotka

FOTO | Foto: Åse M.P. Pulk/Sametinget

Prosjektet jobber seg frem mot å få produsert og satt opp en større forestilling i forbindelse med åpningen av nye Tana bru og at det vil hentes inn profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere med lokal og regional tilknytning. Slik vil de kunne kombinere både å få satt i stand en større forestilling og samtidig øke kompetanse både blant Sámi mánáidteáhters ansatte, men også sammen med barn og unge som deltar i produksjonen.

Sámi mánáidteáhter er en egen institusjon organisert under kulturskolen i Tana, og målgruppa er barn og unge i Tana. Teateret skal bruke både samisk kultur og språk i forestillingen, som de tidligere også har hatt i sine produksjoner.

– I Tana jobber kulturskolen målrettet for at samisk skal ses, høres og brukes blant barn og ungdom. De gjør en veldig bra jobb, sier Muotka.

Midlene tildeles fra tilskuddsordningen Regionalutviklingsprosjekter. Prosjektet er i henhold til målet for ordningen, “Et aktivt og målrettet samarbeid med regionale og lokale myndigheter for å styrke og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv”.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!