NASCO står for North Atlantic Salmon Conservation Organization og er en organisasjon for stater som forvalter villaks. Sametingene i Norge og Finland er de eneste som har observatørstatus i NASCO i kraft av å være urfolksparlament. I Norge har Norges Jeger- og Fiskeforbund, Bondelaget og WWF observatørstatus.

- Under årets sesjon setter Sametinget søkelys på sjølaksefiskerenes situasjon med stadige innskrenkninger i fisketider, vi tar opp den nylige fremforhandlede avtalen om grenseoverskridende laksefiske i Tanavassdraget og vi tar opp utfordringer rundt stadig ekspanderende lakseoppdrett og virkninger på villaks i samiske områder, uttaler sametingspresident Aili Keskitalo.

Sametingets plenum uttalte seg allerede i 2012 om nødvendigheten av å inkorporere urfolksdimensjonen i internasjonalt laksesamarbeid i NASCO. Sametinget søkte og fikk innvilget observatørstatus i NASCO samme år og var for første gang representert som observatør i 2013. Årets sesjon er 12.- 15. juni i Portland, Maine, USA.

- Sametingets rolle er å se til at urfolksrettigheter blir overholdt og at samiske interesser blir vektlagt både i reguleringsarbeidet her hjemme og når Norge samhandler med andre stater i forvaltningsspørsmål, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Gjennom NASCO-samarbeidet legger partene føringer på hvordan lakseressursen skal forvaltes. Dette berører urfolk som har laksefiske som en del av sitt materielle kulturgrunnlag. Sametingsrådet ønsker at urfolkshensyn skal bli langt mer synlig i internasjonale prosesser.

- Vi vil ha fokus på at urfolkshensyn synliggjøres i NASCO. Vi ønsker at NASCO skal anerkjenne tradisjonell kunnskap og respektere urfolks rettigheter i forvaltningen av villaks, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

For intervju, ta kontakt med sametingspresident Aili Keskitalo, +47 971 29 305.

Bilder av sametingspresident Aili Keskitalo finnes her. De kan brukes fritt ved kreditering av fotograf.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!