Regjeringen har fremmet konsultasjonslov

-Jeg er svært glad for at regjeringen, som en oppfølging av Sametingets samtykkevedtak i juni, i dag har foreslått å lovfeste konsultasjonsretten i sameloven, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Ođas | Almmuhuvvon

Etter konsultasjoner i perioden 2012-2018 kom Sametinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet til enighet om et lovforslag med regler for konsultasjoner. Sametinget behandlet utkastet til lovproposisjon i juni 2018 og ga der sitt samtykke til det. Regjeringen har nå fulgt opp dette med å fremme lovproposisjonen (Prop 116 L, 2017-2018) for Stortinget.

-Selv om reglene i stor grad er en videreføring av konsultasjonsavtalen fra 2005 foreligger det nå et grundig lovforarbeid som vil gjøre de enklere for forvaltningen og domstolene å forholde seg til konsultasjonsretten. I tillegg vil en lov være en langt mer forpliktende enn en avtale, sier Keskitalo.

-Konsultasjonsreglene sikrer at Sametinget og andre direkte berørte samiske interesser deltar for å oppnå enighet om beslutninger av betydning for oss. Dette skal nå også gjelde for beslutninger i kommuner og fylkeskommuner. Sammen med de nye budsjettordningen for Sametinget, er jeg sikker på at disse reglene vil legge et godt grunnlag for prosesser og beslutninger til beste for lokal, regional og samisk samfunnsutvikling, avslutter Keskitalo.

Lovproposisjonen vil nå bli behandlet i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite før den vedtas av Stortinget.

Kontaktinformasjon: sametingspresident Aili Keskitalo, 971 29 305

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!