Sametingets reviderte budsjett 2020

Sametingsrådet har i sitt forslag til revidert budsjett for 2020 videreført tiltak til støtte for nærings- og kulturlivet i Sápmi, som også er hardt rammet av korona. – Det er også gledelig at vi med dette forslaget kan gi prisstigning til alle våre direktetilskuddsmottakere, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Ođas | Almmuhuvvon

Det samiske samfunnet er i likhet med resten av verden også berørt av den pågående Korona-situasjonen, og Sametingets reviderte budsjett påvirkes av det.

Henrik Olsen (Foto - Kenneth Hætta).jpg

Henrik Olsen (Foto: Kenneth Hætta)

– Dette er en kritisk tid for samisk nærings- og kulturliv, og fra sametingsrådet har vi allerede vedtatt en rekke tiltak som fokuserer på å støtte opp om samfunnet vårt. Det er svært viktig og vi viderefører det fokuset i vårt forslag til revidert budsjett, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Sametingsrådet henvendte seg til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mars i år med en forventning om 10,8 millioner kroner i støtte over revidert nasjonalbudsjett. Tidligere denne uken ble det kjent at regjeringen foreslår en innvilgning på 4 millioner over revidert nasjonalbudsjett til koronatiltak til det samiske næringslivet. Denne bevilgningen vil dekke inn deler av de ekstratiltakene som sametingsrådet har vedtatt.

– Det er gledelig at regjeringen har møtt noen av våre bekymringer for det samiske næringslivet i denne tiden, og det vil være viktig å sikre flertall i Stortinget for dette forslaget. Vi har også videre forventninger om at sentrale myndigheter bidrar med likviditetsstøtte og krisepakker som treffer både samiske næringer og samisk kulturliv på en god måte i denne tiden, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Sametingsrådet møter Stortingets finanskomité til et digitalt møte tirsdag 19. mai, der dette vil være noen av temaene som blir diskutert.

Regjeringen har i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020 foreslått 2,25 millioner kroner som en tilleggsbevilgning, som skal gå til innlemmelse av Tjeldsund kommune i forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. juli 2020.

– Vi er glade for å kunne ønske Tjeldsund kommune velkommen som en del av det samiske forvaltningsområdet. Det vil være en stor styrke for det samiske språket, kulturen og samfunnet i det markasamiske området. Det sikrer et bedre språktilbud til de samisktalende innbyggerne i området og vi ser frem til et tett samarbeid med kommunen, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), ansvarlig for språk.

Av andre høydepunkt i Sametingets reviderte budsjett 2020 finner man blant annet:

Samisk hus i Oslo foreslås som fast språksenter og aktivitetstilskuddet til språksentrene økes.

Stipend for samisk ungdom som skal delta i opplæringsprogrammet til Disney Animation innen kunst, animasjon, film og grafikk. Stipendet finansieres i samarbeid med de andre sametingene og Samerådet, og skal dekke reise og opphold i Los Angeles, USA. Andelen til Sametinget i Norge er på kr. 60.000,-.

Alle mottakere av direkte tilskudd får 2,4 % prisstigning i revidert budsjett, slik at de til sammen får 3 % prisstigning i 2020.

Sametinget har et underskudd fra 2019 på kr 1 008 000 som er dekket inn i sametingsrådets forslag til revidert budsjett.

Sametingets plenum behandler revidert budsjett under det digitale plenumsmøtet 11. juni.

For intervju om Sametingets reviderte budsjett, kontakt sametingsråd Henrik Olsen (NSR), telefon: 90775219

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!