Sametingsrådets hilsningstale til SGS-jubileet

Sametingsråd Henrik Olsen holdt en hilsningstale tIl SGS - Samisk Forfatterforeningens 40-års jubileum 14. juni 2019 i Kautokeino. Her er hans hilsningstale:

Ođas | Almmuhuvvon

Tusen takk for invitasjonen til å overvære jubileet.

Det er imponerende å tenke på at SGS kan se tilbake på 40 år som organisasjon for samiske forfattere. Sametinget begynner sjøl å nå en voksen alder med 30-års jubileum i år, og vi er fullt klar over at mange av de som tilhørte det samiske kunstnermiljøet banet vei for framveksten av det organiserte samiske samfunnet.

Samiske forfattere har en viktig rolle. Dere beskriver samisk tenkemåte, samiske miljøer og samisk levemåte gjennom skriftlig fremstilling og er i så måte viktige identitetsskapere. Dere dokumenterer og skriver fortellinger om vår egen historie.

I dag er det lettere med stolthet å kunne si at man er same og å fremheve sin samiske identitet enn det var for 40 år siden, ja kanskje også 20 år siden. Unge samer i dag føler mindre skam over sin bakgrunn. Det kan man også takke den samiske kunsten og den samiske litteraturen for – at dere har gått foran og formidlet hva det vil si å være same.

For samisk litteratur handler ikke bare om å fortelle vår egen historie – det handler også om at dere er viktige stemmer i samfunnsdebatten vår i dag. Dere som er samiske kunstnerne har mulighet til å bruke andre virkemidler enn oss politikere for å sette fokus på kampene som det samiske samfunnet står ovenfor i dag. 

Samisk litteratur og samiske forfattere leverer varene. Samiske forfattere anerkjennes for sine verk og både nomineres og vinner priser. Det er fullt fortjent og Sámi girječálliid searvi har vært med på å fremme, utvikle og løfte samisk litteratur i de 40 årene som dere har eksistert.

Så er det jo slik at når man kommer til en viss alder så kommer man til et punkt i livet der man ser seg tilbake og spør seg selv:

Hvor er vi kommet?

Hva er formålet med det vi jobber med?

Hva vil vi oppnå?

Hvordan skal vi jobbe videre med å løfte samisk samfunn og samisk litteratur?

Jeg er klar over at dere har hatt en opprivende debatt i går på årsmøtet om kriterier for medlemsskap. Det var kanskje et spørsmål om veien videre som var oppe til diskusjon. Jeg skal ikke legge skjul på at utfallet av diskusjonen ikke var som jeg hadde håpet på, og at det kan bety at jubileet ikke blir anledningen til å feire fellesskapet som et jubileum kan være.

Jeg hadde ønsket at SGS i framtiden skulle kunne samle alle samiske forfattere  under en paraply, og at det fellesskapet dere har bygd opp over tid skulle kunne være en styrke for alle. Det skjønner jeg kan bli vanskelig, og at framtiden er blitt mer uoversiktlig for mange.

Men selv om vi som myndigheter har en annen oppfatning en det som flertallet i organisasjonslivet noen ganger har, så må vi respektere organisasjonsfriheten. Vedtakene som ble gjort er gjort av foreningens høyeste organ, og ingen myndigheter skal kunne overprøve det, med mindre lover er brutt. Og er det det, så bør det prøves juridisk.

Når det er sagt, så mener det sittende Sametingsrådet at alle samiske forfattere og alle samiske kunstnere, skal ha mulighet til å organisere seg og nyte de rettigheter det innebærer. Dersom noen blir utestengt av kriterier som ikke er mulig å oppfylle fordi vår historie er slik den er, så vil Sametinget i framtiden måtte støtte nye initiativ til organisering av samiske forfattere. Det sa vi i fjor, og det gjentar jeg nå.

Jeg har tenkt å avslutte med Pedar Jalvi sitt dikt Muohtačálmmit. Og jeg leser den i den nynorske oversettelsen Snøfjon:

 

Svevande igjennom lufta

Sakte dalar småe snøfjon,

Fell på steinar og på dvergbjørk,

Kvitt dei dekkjer jord og marker.

 

Sjølv om kroppen er så liten,

Når dei kjem i millionar,

Fyller dei kvar grop og legde,

Og i treholt blir det skavlar.

 

Og for vårsols stråleandlet

Smeltar desse småe snøfjon,

Blir til spegelklåre dropar.

Og til saman desse lagar

Kjelder, elvar, hav og innsjø;

Stor er makta deira samla»

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!