Tale: Taushet tar liv - vold i nære relasjoner

Videohilsen fra Sametingspresident Aili Keskitalo til kampanjen Taushet tar liv - vold i nære relasjoner. 

aili2.jpg

Ođas | Almmuhuvvon

25. november markeres FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Med fargen oransje sier vi tydelig at vold mot kvinner må avskaffes.

Vold mot kvinner er dessverre noe som skjer i det samiske samfunn på lik linje med andre samfunn. For et moderne samisk samfunn som er bygd på verdier som likestilling, åpenhet og demokrati, er dette dypt tragisk. Vi kan ikke akseptere at en av to samiske kvinner rammes av vold og hver femte samiske kvinne vil oppleve seksuelle overgrep. Det er dette faktum som presenteres for oss i forskning. At tallene forteller oss at samiske kvinner opplever mer vold enn majoritetssamfunnet for øvrig, må vi ta til etterretning. Ett voldstilfelle er ett for mye.

Sametinget har over en lang periode hatt fokus på vold i samiske samfunn. Bevissthet og kunnskap om omfang og utfordringer har økt de siste 10 årene. Taushet og skam har vært hindringer for åpenhet. Når de fremste folkevalgte i de samiske samfunn taler høyt om problemet er det et signal til samfunnet om åpenhet. Vold må løftes ut av den private sfæren og til politi og rettsvesen.

Sametinget kan også være med på å endre holdninger og bidra til åpenhet om temaet. Kvinner er mer utsatt for vold og overgrep enn menn. Det viser at det også er behov for å arbeide for å endre kjønnsroller i de samiske samfunn.

Sametinget har ansvar for å utvikle samisk pedagogisk materiell og læremidler om vold og overgrep til bruk i skolen. Sametinget er i en prosess med utvikling av læremidler til bruk i skolen om temaet.

Ved flere anledninger har Sametinget avholdt ulike arrangementer som har satt søkelys på vold som samfunnsproblem i Sápmi. Sametinget har også ved flere anledninger og i ulike forum løftet behovet for tiltak for å bekjempe vold til sentrale myndigheter. Sametinget har også løftet saken på flere internasjonale arenaer.

25. november er også starten på kampanjen Taushet tar liv.

Hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap. Mange liv kunne vært reddet hvis volden hadde blitt stoppet i tide. I dag lever hundrevis av kvinner og barn isolert og i dekning fra en truende og voldelig partner. Årets kampanje har spesielt fokus på tiltak rettet mot overgriper. Ettersom det ikke registreres samisk etnisitet i slike saker så vet vi dessverre for lite om omfanget av slike alvorlige saker i samiske samfunn.

Politiet har ansvaret for mange av de beskyttelsestiltakene som er til rådighet. Men det er ikke bare politiet som har ansvar for å stopp vold og hindre partnerdrap. Alle kommuner har ansvar for sine innbyggere, og skal sørge for at hele hjelpeapparatet samarbeider.

Derfor er det særlig bekymringsverdig når forskning viser at samer ikke har tillit til politi og hjelpeapparat. Samer forblir tause, selv om de er utsatt for overgrep eller mishandling. Når regjeringen nå har besluttet at det skal utarbeides en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner med en egen del om vold og overgrep i samiske områder, så er jeg glad for at ansvarlige myndigheter står klar til å igangsette tiltak som kan føre til forbedring av den situasjonen som er i samiske samfunn i dag.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!