Veeljeme

Fïerhten njealjeden jaepien saemiedigkieveeljeme Nöörjesne. Gaajhkh saemieh mah leah registreradamme Saemiedigkien veeljemelåhkosne steemmereaktam utnieh. 

37722998936_0b8590b5d4_k.jpg
FOTO | Válga/Veeljeme/Válgga/Valg

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!