Veeljemelåhkoe

Saemiedigkien veeljemelåhkoe lea akte registere almetjigujmie mah nuepiem utnieh steemmadidh jallh kandidaatine årrodh veeljemisnie Saemiedægkan.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!