14.11 - 09:00

Sametinget arrangerer en fagdag om overgrep i samarbeid med Utsattmann den 14. november 2017 i Karasjok. Målgruppe er alle som jobber med barn og unge eller med personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep, herunder med særskilt fokus på gutter og menn.

Seksuelle overgrep mot gutter har fått mindre omtale enn overgrep mot jenter, men både forskning og hjelpeapparatets erfaring tyder på at overgrep mot gutter og menn er et omfattende samfunnsproblem.  Skadevirkninger av seksuelle overgrep mot barn er i dag veldokumentert, det gjelder både adferdsforstyrrelser etter overgrep og mens overgrepene pågår - og senskader. Dette er tema som vil bli belyst på fagdagen.

Kontakt: Rådgiver Vivian Boine, +47 78 47 41 03, eller seniorrådgiver Ingeborg Larssen, +47 78 47 40 49.

09.00 – 09.10 Velkomsthilsen ved sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

09.10 – 10.45 Utsattmann – menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep 

10.45 – 11.00 Kaffepause

11.00 – 12.00 SANKS - Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helsevern og rus. Elisabeth Gerhardsen - videoforedrag “Å snakke om det skammelige”

12.00 – 12.45 Lunsj

12.45 – 13.15 Politiet. Siri Ulverud - hvordan politiet jobber med overgrepssaker

13.15 – 13.45 RVTS - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Anders Lundesgaard - traumeforståelse/-behandling

13.45 – 14.00 Kulturelt innslag og kaffepause

14.00 – 14.55 Paneldebatt, moderator: Lars Magne Andreassen
I panelet:
- Utsattmann
- Lars Hellander, SANKS
- Siri Ulverud, politiet
- Anders Lundesgaard, RVTS
- Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametinget

14.55 – 15.00 Avslutning

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!