Møte i Sametingets klagenemnd

12.6 - 10:00

Sametingets klagenemnd holder telefonmøte 12.06.19, kl. 10.00-12.00.

Saksliste:

011/19  Godkjenning av innkalling og saksliste
012/19  Klage i sak HE 209/18 Nesseby kommune - Næringsavtale for duodji 2018
013/19  Klage i sak RK 022/18 Frode Barth, Oslo kommune - Musikkutgivelser - CD/album
014/19  Norske Samers Riksforbund, Kautokeino kommune - Tilskudd til organisasjonene til partier og grupper 2018
015/19  Riksrevisjonens rapport Revisjonsrapport for 2018 om begrunnelse av tilskuddsvedtak i sametingsrådet og Sametingets klagenemnd
016/19  Revisjonsrapport om sametingsrådets styringssystem for måloppnåelse

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!