Møte med Tysfjord kommune

11.2 - 14:00

Sametinget har møte med Tysfjord kommune 11.02.19 kl. 14.00 - 16.00 i Kjøpsvik.

Det er et politisk møte og fra Sametinget deltar president Aili Keskitalo og sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Saker:

- Dialog om samarbeidsavtalen om tospråklighet – oppfølging og informasjon.
- Informasjon om FNs internasjonale år for urfolksspråk
- Dialog om Gïelelutnjeme/Giellalåpptim/Giellalokten - Informasjon og oppfølging
- Dialog om barnehage- og skolesaker
- Dialog om helse og omsorgssaker
- Tysfjord kommune – 150 år
- Dialog om Bokbussen
- Kommunereformen

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!