Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2013

07.10.2013
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune og Sametinget

05.6.2013
Last ned

Strategi for sikring og utvikling av samisk kultur ved energiutbygginger

05.6.2013
Last ned

Særskilte regler for kontrollutvalgets ansvars- og arbeidsområde

04.6.2013
Last ned

Sametingets museumspolitiske redegjørelse 2013

03.6.2013
Last ned

Sametingsmelding om samisk kunst og kultur

03.6.2013
Last ned

Sametingets reviderte budsjett 2013

27.2.2013
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Sametinget 2013-2016

24.1.2013
Last ned

Sametingets årsmelding 2012

24.1.2013
Last ned

Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk

24.1.2013
Last ned

Samiske tall forteller 6

24.1.2013
Last ned

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

2012

28.11.2012
Last ned

Sametingets budsjett 2013

27.11.2012
Last ned

Kulturnæringer i samiske områder – sysselsettingsutvikling og bedriftsstruktur

27.9.2012
Last ned

Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse

06.6.2012
Last ned

Sametingets reviderte budsjett 2012

19.4.2012
Last ned

Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren

22.2.2012
Last ned

Sametingets årsmelding 2011

24.1.2012
Last ned

Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område

24.1.2012
Last ned

Evaluering av samiske språksentre

24.1.2012
Last ned

Samisk språkundersøkelse

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!