Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2012

24.1.2012
Last ned

Saemiedigkiebïevnese saemien gïelen bïjre

2011

23.11.2011
Last ned

Identifisering og registrering av samiske bygninger, prosjektbeskrivelse

19.9.2011
Last ned

Sametingets budsjett 2012

08.6.2011
Last ned

Sametingets reviderte budsjett 2011

22.3.2011
Last ned

Sametingets organisatoriske utfordringer. En vurdering. Per Selle, Universitetet i Bergen og Norut Alta - Áltá

09.3.2011
Last ned

Følgende retningslinjer gjøres gjeldende for bruk av tilskudd fra Sametinget til politiske grupper i Sametinget og tilskudd til opposisjonens arbeidsvilkår i Sametinget.

24.1.2011
Last ned

Sametingets årsmelding 2010

24.1.2011
Last ned

Sametingsmelding om opplæring og utdanning

24.1.2011
Last ned

Sametingsmelding om næringsutvikling

24.1.2011
Last ned

Samiske tall forteller 4

2010

30.11.2010
Last ned

Sametingets budsjett 2011

23.2.2010
Last ned

Vedtatt den 24.02.10
Sak 06/10

24.1.2010
Last ned

Sametingets planveileder (2010)

24.1.2010
Last ned

Sametingets mineralveileder

24.1.2010
Last ned

Samiske tall forteller 3

2009

02.12.2009
Last ned

Sametingets budsjett 2010

28.5.2009
Last ned

Sametingets reviderte budsjett 2009

30.3.2009
Last ned

Avtale om gjennomføring av konsultasjoner mellom Sametinget og NVE

25.2.2009
Last ned

Vedtatt den 26.02.09
Sak 07/09

10.2.2009
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Sámediggi/Sametinget og Innovasjon Norge/Innovašuvdna Norga.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!