Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2013

24.1.2013
Last ned

Samiske tall forteller 6

24.1.2013
Last ned

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

2012

28.11.2012
Last ned

Sametingets budsjett 2013

27.11.2012
Last ned

Kulturnæringer i samiske områder – sysselsettingsutvikling og bedriftsstruktur

27.9.2012
Last ned

Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse

06.6.2012
Last ned

Sametingets reviderte budsjett 2012

19.4.2012
Last ned

Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren

22.2.2012
Last ned

Sametingets årsmelding 2011

24.1.2012
Last ned

Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område

24.1.2012
Last ned

Evaluering av samiske språksentre

24.1.2012
Last ned

Samisk språkundersøkelse

24.1.2012
Last ned

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012

24.1.2012
Last ned

Denne rapporten beskriver utviklingen i samisk område med hensyn til befolkning,
arbeidsplasser, utdanningsnivå, næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

24.1.2012
Last ned

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

24.1.2012
Last ned

Samiske tall forteller 5

24.1.2012
Last ned

Saemiedigkiebïevnese saemien gïelen bïjre

2011

23.11.2011
Last ned

Identifisering og registrering av samiske bygninger, prosjektbeskrivelse

19.9.2011
Last ned

Sametingets budsjett 2012

08.6.2011
Last ned

Sametingets reviderte budsjett 2011

22.3.2011
Last ned

Sametingets organisatoriske utfordringer. En vurdering. Per Selle, Universitetet i Bergen og Norut Alta - Áltá

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!