Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2009

02.12.2009
Last ned

Sametingets budsjett 2010

28.5.2009
Last ned

Sametingets reviderte budsjett 2009

30.3.2009
Last ned

Avtale om gjennomføring av konsultasjoner mellom Sametinget og NVE

25.2.2009
Last ned

Vedtatt den 26.02.09
Sak 07/09

10.2.2009
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Sámediggi/Sametinget og Innovasjon Norge/Innovašuvdna Norga.

24.1.2009
Last ned

Samiske tall forteller 2

2008

26.11.2008
Last ned

Etiske retningslinjer for Sametingets politikere. Vedtatt i Sametinget 27. november 2008. Endringer vedtatt av Sametingets plenum 14.06.2018.

26.11.2008
Last ned

Sametingets handlingsplan for likestilling

25.11.2008
Last ned

Sametingets budsjett 2009

26.2.2008
Last ned

Vedtatt den 27. februar 2008
Sak 006/08

24.1.2008
Last ned

Etiske retningslinjer for Sametingets ansatte

24.1.2008
Last ned

Samiske tall forteller 1

2007

12.9.2007
Last ned

FNs erklæring om urfolks rettigheter. De forente nasjoner, Generalforsamlingen, 13. september 2007
Original: engelsk

27.6.2007
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms fylkeskommune

04.2.2007
Last ned

Sametingets årsmelding 2006

24.1.2007
Last ned

Sametingets jordbruksmelding

2006

11.6.2006
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget

2005

22.2.2005
Last ned

Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget

2004

29.11.2004
Last ned

Møtebok 4/04

27.9.2004
Last ned

Møtebok 3/04

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!