Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2007

27.6.2007
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms fylkeskommune

04.2.2007
Last ned

Sametingets årsmelding 2006

24.1.2007
Last ned

Sametingets jordbruksmelding

2006

11.6.2006
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget

2005

22.2.2005
Last ned

Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget

2004

29.11.2004
Last ned

Møtebok 4/04

27.9.2004
Last ned

Møtebok 3/04

02.6.2004
Last ned

Møtebok 2/04

02.3.2004
Last ned

Møtebok 1/04

2003

02.12.2003
Last ned

Møtebok 4/03

29.9.2003
Last ned

Møtebok 3/03

31.7.2003
Last ned

Hovedrapport for prosjektet verne- og forvaltningsplan for samiske bygninger

26.5.2003
Last ned

Møtebok 2/03

02.3.2003
Last ned

Møtebok 1/03

2002

03.12.2002
Last ned

Møtebok 4/02

23.9.2002
Last ned

Møtebok 3/02

03.6.2002
Last ned

Møtebok 2/02

25.2.2002
Last ned

Møtebok 1/02

2001

03.12.2001
Last ned

Møtebok 4/01

19.10.2001
Last ned

Møtebok 3/01

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!