Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2004

02.6.2004
Last ned

Møtebok 2/04

02.3.2004
Last ned

Møtebok 1/04

2003

02.12.2003
Last ned

Møtebok 4/03

29.9.2003
Last ned

Møtebok 3/03

31.7.2003
Last ned

Hovedrapport for prosjektet verne- og forvaltningsplan for samiske bygninger

26.5.2003
Last ned

Møtebok 2/03

02.3.2003
Last ned

Møtebok 1/03

2002

03.12.2002
Last ned

Møtebok 4/02

23.9.2002
Last ned

Møtebok 3/02

03.6.2002
Last ned

Møtebok 2/02

25.2.2002
Last ned

Møtebok 1/02

2001

03.12.2001
Last ned

Møtebok 4/01

19.10.2001
Last ned

Møtebok 3/01

04.6.2001
Last ned

Møtebok 2/01

26.2.2001
Last ned

Møtebok 1/01

2000

13.11.2000
Last ned

Møtebok 3/00

29.5.2000
Last ned

Møtebok 2/00

05.3.2000
Last ned

Møtebok 1/00

1999

29.11.1999
Last ned

Møtebok 4/99

04.10.1999
Last ned

Møtebok 3/99

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!