Kontakt Sametinget

Alle Sametingets kontorer, ansatte og politikere

Inger Eline Eriksen Fjellgren

Fjellgren, Inger Eline Eriksen.jpg

Mubpieåvtehke veeljememoenehtsisnie, lïhtsege jieleme- jïh kultuvremoenehtsisnie, lïhtsege Saemien parlamentarihkeles raeresne
Krirrie: Árja
Veeljemegievlie: Ávjovárri

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!