PRM: Krever økte kvoter til sjøsamiske fiskere

Sametingsråd Silje Karine Muotka møter politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet tilkonsultasjoner om fremtidas kvotesystem.

Ođas | Almmuhuvvon

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fremmer i månedsskiftet mai-juni en Stortingsmelding om nytt kvotesystem innen fiskeriene. Sametinget møter regjeringen for konsultasjoner torsdag 16. mai.

- Vi krever styrket rettighetsfesting av sjøsamiske rettigheter, større kvoter for å kunne drive et fiske å leve av samt styrket innflytelse over forvaltningen av disse ressursene. For oss er det viktig å sikre at fiskerne i virkeområdet kan leve av sitt fiske, sier Muotka.

Også opposisjonsleder Ronny Wilhelmsen (Ap) tar del i konsultasjonene.

Sikre sjøsamiske samfunn

Den kommende stortingsmeldingen er svært omfattende og gjelder alle flåtegrupper. Sametinget vil i hovedsak konsentrere seg om de sakene som har aller størst betydning for de sjøsamiske samfunnene.

- Vårt fokus er å bedre vilkårene til de som driver i det kystnære fisket og fjordfisket, for å sikre sysselsetting og bosetting i sjøsamiske områder. Det har vært vårt utgangspunkt hele tiden, sier sametingsråden.

Miljø-fokus

Sametinget vil også trekke frem miljøaspektet i morgendagens konsultasjoner. Dersom fartøy ikke viser evne til å innfri miljøkrav og reduksjon i drivstofforbruk, må de få en reduksjon i kvoter og inntekt.

- Det er god og ansvarlig klimapolitikk å redusere utslipp i næringen, og vi mener at man ved fangst av fisk og etableringer innen fiskeoppdrett må sette et så lite miljøavtrykk som mulig. Forvaltningen av fisken må være bærekraftig, da må man også våge å stille krav, avslutter Muotka.

For intervju, ta kontakt med sametingsråd Silje Karine Muotka, tel: 984 87 576

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!